VBI Giới Thiệu

Học Kinh Thánh Trực Tuyến

VBI Giới Thiệu

Học-Kinh-Thánh.Net

Thêm Động Lực Để

Học Kinh Thánh Mỗi Ngày

Nhận tín chỉĐược khích lệkhi hoàn thành lớp học.

OR

Đăng Ký Tham Gia - Miễn Phí!

Bạn phải đăng ký để có thể xem các lớp học cũng như tham gia.

Học Viện Kinh Thánh Việt Nam - VBI

Không Chỉ Đơn Giản Là Lấy Tín Chỉ...

Hoàn thành 90% lớp học sẽ nhận được tín chỉ của VBI<br>

Hệ thống trắc nghiệm được thiết lập không chỉ kiểm tra sự nhận biết mà còn sự hiểu biết.

Lời Đức Chúa Trời

VBI giúp bạn có sự tập trung cũng như sự hiểu biết. Do đó, nhận được tín chỉ của VBI thực sự phản ánh được năng lực, nỗ lực, và sự nghiệm túc áp dụng lời Đời Chúa Trời trong đời sống hằng ngày.

Gây Dựng Con Người

VBI giúp bạn nhận biết năng lực của mình cũng như nâng cao chúng để hầu việc Chúa hiệu quả hơn trong Hội Thánh cũng như trong cộng đồng.

Gây Dựng Cộng Đồng

Tham gia học Kinh Thánh với VBI, bạn sẽ nâng cao sự hiểu biết và có ích lợi trong việc rao truyền Tin Lành và động viên giúp đỡ các tín đồ khác.

Giảng Viên

Dày dạng kinh nghiệm thực tế trong việc rao truyền Tin Lành và gây dựng các Hội Thánh của Đấng Christ. Chúng tôi không chỉ có kiến thức từ học vị mà còn có kinh nghiệm thực tế.
Trần Hồng Ân
Trần Hồng ÂnGiảng Viênhongan@vbi.edu.vn
Tốt nghiệp Cử Nhân tại Sunset International Bible Institute (SIBI) và Heritage Christian University (HCU). Đang tham gia chương trình Thạc Sĩ Thần Học (M.Div.) tại HCU.
Trần Đức Đồng
Trần Đức ĐồngGiảng Viênducdong@vbi.edu.vn
Hầu việc Đức Chúa Trời tại Hội Thánh của Đấng Christ - Định Hiệp từ năm 1984. Rao truyền Tin Lành cho hơn 500 người, và gây dựng các Hội Thánh của Đấng Christ.
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh TuấnGiảng Viênthanhtuan@vbi.edu.vn
Hầu việc Đức Chúa Trời từ năm 2013 tại Hội Thánh của Đấng Christ - Định Hiệp. Kinh nghiệm thực tế từ sự hy sinh để rao truyền Tin Lành và gây dựng các Hội Thánh của Đấng Christ.